16

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Površina: 2.448 km2
Broj stanovnika: 180.117
Sjedište županije: Vukovar (28.016 stanovnika)

BDP (2013.): 1.059 milijuna EUR
BDP per capita (2013.): 6.025 EUR
Stopa nezaposlenosti (2015.): 30,3%

Najznačajniji sektori gospodarstva (2015.): opskrba električnom energijom, plinom (27,1%), prerađivačka industrija (24,92%), trgovina (22,53%), poljoprivreda (13,46%), graditeljstvo (5,46%)

FDI (1993.-2013.): 59,4 milijun EUR

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA VUKOVAR
Zmajeva 1, 32000 Vukovar
tel. +385 (0)32 441 155
fax +385 (0)32 441 463
hgkvu@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Ivan Marijanović (imarijanovic@hgk.hr)
Marija Čuljak (mculjak@hgk.hr)

Print

Pregled svih projekata iz županije: Vukovarsko-srijemska županija


Projekt Kategorija EUR

Bioplinsko postrojenje "Trpinja I"

Cilj projekta je izgradnja bioplinskog postrojenje snage 1MW. Postrojenje će u prvim godinama rada većinom pokretati stajski gnoj i kukuruzna silaža. S odmakom od prvih godina rada postrojenje bi postupno prešlo na korištenje ostataka iz prehrambeno-prerađivačke industrije. Dobavljači sirov...
Energetika - obnovljivi izvori energije

Vukovarsko-srijemska županija
€3.700.000,00

Dogradnja i rekonstrukcija infrastrukture luke Vukovar – Nova luka Istok

Postizanje visoke kvalitete lučkih usluga i konkurentnosti luke Vukovar na međunarodnom tržištu. U prvoj fazi projekta je planirana izgradnja slijedećih objekata: terminal za rasute terete, terminal za komadne terete, višenamjenski terminal, manipulativne površine, otvorene skladišne površi...
Infrastruktura - komunalna infrastruktura

Vukovarsko-srijemska županija
€24.170.000,00