12

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/slavonski-brod-posavina-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD
Matije Mesića 9,
35000 Slavonski Brod
tel. +385 (0)35 448 583
fax +385 (0)35 448 591
hgksb@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Krešimir Rudec (krudec@hgk.hr)

Print

Pregled svih projekata iz županije: Brodsko-posavska županija


Projekt Kategorija EUR

Đuro Đaković kotlovi d.o.o.

Osnovni uslužni i proizvodni program tvrtke Đuro Đaković kotlovi d.o.o. je proizvodnja kotlova i energetske opreme. Osnovana je 2002. godine i u 100% je privatnom vlasništvu. Zapošljava 45 radnika i ostvaruje prihod od oko 2 mil. €. Ima u vlasništvu proizvodne i poslovne prostore, kao i pot...
Industrija

Brodsko-posavska županija
-

Terminal za opasne terete

Izgradnja infrastrukture za rukovanje opasnim teretom (otpadom) s brodova poput otpadnog ulja, zauljene tekućine, odlaganje fekalnog otpada, čvrstog otpada i ostalih kategorija opasnog tereta koji bi mogao nastati na brodovima te svim ostalim otpadom koji nastaje na brodovima poput otpadnog papira...
Infrastruktura - prometna infrastruktura

Brodsko-posavska županija
€7.000.000,00

Putničko pristanište Slavonski Brod

Zbog potrebe izgradnje adekvatnog pristaništa za privez putničkih brodova, Lučka uprava Slavonski Brod je inicirala izgradnju pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu. Projektom izgradnje putničkog pristaništa je predviđeno uređenje obale utvrdom gradskog tipa u koju će s...
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - turistička infrastruktura

Brodsko-posavska županija
€2.029.770,00

Dom za starije i nemoćne osobe Radovanje-Stipanetić d.o.o.

Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe, kapaciteta 150 štićenika (kategorije hotela 4 zvjezdice). Površina budućeg objekta je 3.350 m2, do sada je uloženo 25% od vrijednosti investicije ili oko 1 milijun eura. Temelji objekta su izgrađeni, a sve dozvole ishodovane. Sva dokumentacija glasi ...
Zdravstvo

Brodsko-posavska županija
€4.000.000,00

POSLOVNE LOKACIJE