Print

Pregled svih projekata iz kategorije: Poslovne lokacije


Projekt Kategorija EUR

Poslovna zona "Maletići"

Poslovna zona "Maletići"površine je 15,6 ha odnosno 156.000 m² te je proizvodne, servisne i skladišne namjene. U zoni postoji elektroopskrba (TS 630kw nisko naponska mreža), dok je ostalu infrastrukturu potrebno izgraditi. U neposrednoj blizini građevinskog zemljišta zone se nalazi poljopr...
Poslovne lokacije

Karlovačka županija
€3.000.000.000,00

Poslovna lokacija-zemljište u Zoni Sjever

Prodaju se atraktivna uređena građevinska zemljišta većih površina (ukupno 57.804 m2) u najuspješnijoj gospodarskoj zoni u RH (ranije Slobodna zona Varaždin, a sada Zona Sjever). Površine zemljišta: 45.322 m2 6.839 m2 5.643 m2. Odlična pozicija uz glavnu prometnicu, cjelokupna infr...
Poslovne lokacije

Varaždinska županija
-

Poslovno uredska zgrada sa skladišnim prostorom i zemljištem

Najam ili prodaja poslovno uredske zgrade sa skladišnim prostorom i zemljištem. Ukupna kvadratura zemljišta je: 9.129,00m2 Ukupna površina uređenog i ograđenog dijela zemljišta: 5.000,00m2. Specifikacija prostora je sljedeća: -poslovni prostor u prizemlju 48,10m2 plus sanitarni čvor...
Poslovne lokacije

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
-

Poduzetnička zona Grabovac

U poduzetničkoj zoni površine 3 ha koja je u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera i uz državnu cestu D42, nalaze se građevinske parcele sa izgrađenom komunalnom infrastrukturom, predviđene za gradnju proizvodnih objekata s prodajnim prostorima. Građevinsko zemljište za gradnju objekat...
Poslovne lokacije

Karlovačka županija
-

Industrijski park Nova Gradiška

Industrijski park Nova Gradiška nudi infrastrukturno opremljeno zemljište, što uključuje cestovnu infrastrukturu, opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, opskrbu električnom energijom i plinom, te telekomunikacije. Ulagačima je osigurana puna profesionalna potpora u svim fazama projekta te im...
Poslovne lokacije

Brodsko-posavska županija
-

Poduzetnička zona Kosa

Poduzetnička zona Kosa je trgovinske i stambene namjene s poticajima za projekte zelenog, turističkog i održivog poduzetništva. Cijena zemljišta je od 1 kn/m2, a lokalni poticaji uključuju umanjena komunalna davanja i savjetodavnu podršku u prijavi investicijskog projekta na EU fondove Uku...
Poslovne lokacije

Šibensko-kninska županija
-

Proizvodna hala i zemljište u Vrbovcu

Najam ili prodaja proizvodne hale i industrijskog građevinskog zemljišta ukupne površine 38.000m2.
Poslovne lokacije

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
-

Poslovna lokacija u Gradu Daruvaru

Tvrtka DALIT CORP d.d. prije otvaranja stečaja bavila se ljevarstvom, strojnom obradom odljevaka i proizvodnjom linija prvenstveno za ciglarsku industriju. U tvorničkom krugu nalazi se ljevaonica, tehnološki definirana DISAMATIC linija čiji je godišnji kapacitet iznosio cca. 10.000 tona. Ljevao...
Poslovne lokacije

Bjelovarsko-bilogorska županija
-

Gospodarska zona Podudbina

Zona obuhvaća površinu od 98 hektara i većim djelom je opremljena komunalnom infrastrukturom. Nudi mogućnost razvoja trgovačko-uslužnih, servisno komunalnih, industrijskih, zanatskih i skladišnih djelatnosti. U njoj djeluje nekoliko značajnih gospodarskih subjekata koji zapošljavaju oko 100...
Poslovne lokacije

Ličko-senjska županija
-

Zemljište u Zagrebu

23.000 m2 - zemljište, za poslovni objekt, trgovački centar, hotel, studentski dom, dom umirovljenika,...Namjena zemljišta je stambeno-poslovna.
Poslovne lokacije

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
-

Slobodna carinska zona u Krapini

60.000 m2 - zatvoreni i otvoreni slobodni prostori za iznajmljivanje ili zajedničke projekte s poslovnim partnerima
Poslovne lokacije

Krapinsko-zagorska županija
-

Poslovna lokacija - Rijeka

Tri hale ukupne površine ca. 32.000 m2 - Slobodni prostori za iznajmljivanje ili zajedničke projekte s poslovnim partnerima. Hale imaju sve infrastrukturne priključke uključujući struju, vodu i željeznički kolosjek. Unutarnja visina hala je 8 – 12 m što ih čini pogodnim za sve vrste skla...
Poslovne lokacije

Primorsko-goranska županija
-

Zemljište - Jastrebarsko

58.000 m2 - zemljište, pogodno za logistički centar ili druge poslovne aktivnosti
Poslovne lokacije

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
-

Poslovna lokacija Žutnica

Hale za proizvodnju, skladištenje, doradu i dr., oko 100.000 m2 otvorenih i zatvorenih slobodnih prostora za iznajmljivanje ili zajedničke projekte s poslovnim partnerima. S obzirom na infrastrukturnu izgrađenost i vanjsko uređenje lokacije, prostor posjeduje sve prostorne, infrastrukturne i kom...
Poslovne lokacije

Krapinsko-zagorska županija
-

Solar centar Kukuljanovo

Trgovački centar s integriranim fotonaponskim postrojenjem. Trgovački centar (A) i stanica za tehnički pregled (B) sa integriranom fotonaponskom elektranom. Pristup objektima riješen je internom prometnicom sa kružnim tokom, a objekti su okruženi prometnicom sa svih strana. Parking mjesta su ...
Energetika - obnovljivi izvori energije, Infrastruktura - ostalo, Poslovne lokacije

Primorsko-goranska županija
-

Gospodarska zona Grada Zaboka

Gospodarska zona Grada Zaboka proteže se na 170 ha zemljišta, omeđenog rijekom Krapinicom i željezničkom prugom Zagreb-Varaždin. Kroz infrastrukturno uređenje Gospodarske zone (izgradnja prometnica s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) planira se privlačenje poduzetnika u Gospodarsku z...
Poslovne lokacije

Krapinsko-zagorska županija
-

Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Maljen", Brinje - Križpolje

Izgradnja prometnica, vodoopskrbe i odvodnje, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u Poduzetničkoj zoni "Maljen", Brinje - Križpolje. Cilj projekta je stvaranje uvjeta investitorima za obavljanje djelatnosti u zoni i razvoj gospodarstva.
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - komunalna infrastruktura, Poslovne lokacije

Ličko-senjska županija
€1.350.000,00

Gospodarska zona Kukuzovac-Sinj

U strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak Grada je Gospodarska zona Kukuzovac, južno od naselja Grada, a 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti Zagreb-Split, na površini od 155 ha izvanredno povo...
Poslovne lokacije

Splitsko-dalmatinska županija
€25.000.000,00

Poslovne lokacije