Print

Pregled svih projekata iz kategorije: Infrastruktura - prometna infrastruktura


Projekt Kategorija EUR

Terminal za opasne terete

Izgradnja infrastrukture za rukovanje opasnim teretom (otpadom) s brodova poput otpadnog ulja, zauljene tekućine, odlaganje fekalnog otpada, čvrstog otpada i ostalih kategorija opasnog tereta koji bi mogao nastati na brodovima te svim ostalim otpadom koji nastaje na brodovima poput otpadnog papira...
Infrastruktura - prometna infrastruktura

Brodsko-posavska županija
€7.000.000,00

Putničko pristanište Slavonski Brod

Zbog potrebe izgradnje adekvatnog pristaništa za privez putničkih brodova, Lučka uprava Slavonski Brod je inicirala izgradnju pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu. Projektom izgradnje putničkog pristaništa je predviđeno uređenje obale utvrdom gradskog tipa u koju će s...
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - turistička infrastruktura

Brodsko-posavska županija
€2.029.770,00

Žičara na Učku

Planirani projekt izgradnje žičare Učka, koji će povezati obalu gotovo s vrhom Učke (trasa Medveja - Vojak) nastavak je dosadašnjih napora na dizanju kvalitete i ponude usluga turistički najrazvijenijih područja Hrvatske s vrlo dugom tradicijom (Primorsko-goranske i Istarske županije), koji...
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - turistička infrastruktura, Turizam

Primorsko-goranska županija
€26.500.000,00

Nova luka Sisak

Izgradnja nove luke na rijeci Savi biti će provedena kroz tri faze - zapadnog dijela za rasuti teret i drugu robu te jugoistočnog za tekući teret. Prva faza planirana je u razdoblju od 2020. - 2024. godine, a uključivat će izgradnju dva veza za rasuti teret i drugu robu. Druga faza će se prov...
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Industrija, Vodno gospodarstvo

Sisačko-moslavačka županija
€150.000.000,00

3 sestrice - Hrvatski san

Projekt "3 sestrice - Hrvatski san" planiran je kao luksuzni resort s marinom za mega jahte i golf terenom. Projekt je ukupne površine oko 260 ha (2.600.000 m2) od čega je turistička zona 40 ha s planiranih 4.100 kreveta, golf teren 205 ha (građevinsko područje od 27,3 ha) i površina marine je...
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - komunalna infrastruktura, Infrastruktura - turistička infrastruktura, Turizam, Građevinarstvo, Ostalo

Dubrovačko-neretvanska županija
€920.000.000,00

Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku

Građevinski radovi Izrada bazena - akvatorija luke nasipavanjem depresije u okolišu akvatorija sa izradom zaštitnih nasipa i zona temeljenja nosača i ukruta za instalaciju pontonske i prateće opreme. Akvatorij komunalnog pristaništa odvojen je od matice rijeke kamenim nasipom sa pristupnim o...
Infrastruktura - prometna infrastruktura

Sisačko-moslavačka županija
€5.474.000,00

Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Maljen", Brinje - Križpolje

Izgradnja prometnica, vodoopskrbe i odvodnje, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u Poduzetničkoj zoni "Maljen", Brinje - Križpolje. Cilj projekta je stvaranje uvjeta investitorima za obavljanje djelatnosti u zoni i razvoj gospodarstva.
Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - komunalna infrastruktura, Poslovne lokacije

Ličko-senjska županija
€1.350.000,00

Poslovne lokacije