Print

Pregled svih projekata iz kategorije: Poljoprivreda


Projekt Kategorija EUR

Dravacel - proizvodnja papira, kartonske ambalaže te geotermalne energije

Projekt DRAVACEL podrazumijeva izgradnju tvornice celuloze kapaciteta 185.000 tona godišnje i tvornice papira kapaciteta 440.000 tona godišnje te izgradnju geotermalne elektrane snage 10 MW i bioelektrane snage 15 MW. Buduća tvornica bit će smještena u Slatini u okviru Industrijske zone Trno...
Poljoprivreda, Energetika - obnovljivi izvori energije, Industrija, Zaštita okoliša

Virovitičko-podravska županija
€313.300.000,00

Plantaža borovnice

Podiže se plantaža borovnice od 3000 sadnica na 1 hektaru površine, na vlastitom imanju sa planiranim godišnjim urodom između 14 i 15 tona. Cilj je razvoj cijelog ruralnog okruženja, te razvoj većeg projekta koji bi se uklopio u turistički razvoj cijelog kraja Varaždinske okolice.
Poljoprivreda

Varaždinska županija
€250.000,00

Eko selo maslinovog ulja

Na tri bliske lokacije, ukupno 8 hektara, posađeno je 1.000 maslina. Projekt uključuje sadnju dodatnih 1.000 maslina (Park rovinjskih maslina) i obnovu 6 postojećih ruševina, izradu projekata i izgradnju gospodarskih objekata i uljare.
Poljoprivreda

Istarska županija
€1.000.000,00

Poslovne lokacije