15

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/sibenik-knin-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA ŠIBENIK
Fra jeronima Milete 31, 22000 Šibenik
tel. +385 (0)22 311 600
fax +385 (0)22 311 610
hgksi@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Ines Škaro (iskaro@hgk.hr)

Informacije o lokacijama na području grada Šibenika spremnih za investiranje možete preuzeti putem Kataloga investicisjkih prilika Grada Šibenika na ovoj poveznici: http://www.investincroatia.hr/wp-content/uploads/2016/09/Sibenik_investment_opportunities_web.pdfPrint Karta
Projekt Poduzetnička zona Kosa
LokacijaPoduzetnička zona Kosa nalazi se u blizini Nacionalnog parka Krka, svega 8 km od autoputa E71 (izlaz Skradin). Pristup lokaciji omogućen je kvalitetnim novim prometnicama koje su priključene na županijske ceste Ž-6246 (na sjeveru) i Ž-6074 (na jugozapadu). Smještena je na području naselja Ićevo, 10 km sjeverno od Grada Skradina. Mikrolokacija zone je na zaravni prema Općini Kistanje.
Zona je udaljena 70 km od Zračne luke Split i 65 km od Zračne luke Zadar. Najbliža pomorska luka je Luka Šibenik koja je od zone udaljena samo 30 km.
Županija
 • Šibensko-kninska županija
 • OpisPoduzetnička zona Kosa je trgovinske i stambene namjene s poticajima za projekte zelenog, turističkog i održivog poduzetništva. Cijena zemljišta je od 1 kn/m2, a lokalni poticaji uključuju umanjena komunalna davanja i savjetodavnu podršku u prijavi investicijskog projekta na EU fondove

  Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene «Kosa», Ićevo iznosi 32 ha. Zapadno i južno od granica obuhvata urbanističkog plana proteže se vrijedno poljoprivredno tlo. Područje obuhvata UPU zone mješovite namjene «Kosa», Ićevo u smjeru sjever – jug iznosi 900 m, a u smjeru zapad – istok 540 m. Ukupna dužina granice područja obuhvata iznosi 2.415 m.

  Najveći dio prostora unutar obuhvata plana je neizgrađen. Osnovni razvojni resurs promatranog područja je postojeća infrastruktura, te neposredna blizina naselja Rupe koje je po broju stanovnika najveće naselje na području Grada Skradina s velikim brojem raspoložive radne snage.

  Gospodarske djelatnosti za koje je namijenjena Zona su:

  − industrija i druge proizvodne djelatnosti
  − servisne i uslužne djelatnosti
  − skladišta
  − prodajni prostor (prodajni saloni, robne kuće, diskonti i slični sadržaji)
  − uredski i drugi poslovni prostori
  − ugostiteljstvo
  − komunalne građevine i uređaji
  − stambena namjena
  − drugi sadržaji koji upotpunjuju sadržaj zone mješovite namjene

  U poduzetničkoj zoni Kosa izgrađena je cjelokupna potrebna infrastruktura sufinanciranjem kroz fondove EU. Ovom investicijom, Zona je opremljena svim ključnim sadržajima u skladu s najvišim standardima i potrebama korisnika Zone. Infrastruktura uključuje kvalitetne lokalne i interne prometnice, sustave odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodo i elektro opskrbu, najsuvremeniju telekomunikacijsku infrastrukturu te opskrbu plinom.
  Djelatnost

  Poslovne lokacije


  Predviđeni izvori financiranja
  Iznos opisnoCijena zemljišta od 1 kn/m2.

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  OstaloZemljište u Zoni je na prodaju.

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijePotpuna dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljGrad Skradin
  KontaktGrad Skradin
  Jedinstveni upravni odjel
  Kontakt osoba: g. Josip Silov, pročelnik
  Adresa: Trg Male Gospe 3, Skradin
  Telefon: +385 (0)22 771 076
  Fax: +385 (0)22 771 380
  E-mail: zona.kosa@grad-skradin.hr; grad.skradin@si.t-com.hr
  Web: www.kosa.hr

  Ostale informacije
  Vrsta projektaJavni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr