18

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/istria-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA PULA
Carrarina 5, 52100 Pula
tel. +385 (0)52 378 101
fax +385 (0)52 211 875
hgkpu@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Sandra Perinić (sperinic@hgk.hr)Print Karta
Projekt ISTRIA ESTATE & COUNTRY CLUB RESORT - MARLERA GOLF
LokacijaLokacija zahvata nalazi se na krajnjem jugoistoku istarskog poluotoka, na terenu zvanom Marlera, na području općine Ližnjan, u neposrednoj blizini naselja Ližnjan, Medulin i Pula.

Zona obuhvata veličine je 126 ha, te obuhvaća katastarske čestice dviju katastarskih općina k.o. Medulin i k.o. Ližnjan.
Županija
 • Istarska županija
 • OpisIgralište za golf s pratećim sadržajima „Marlera“ je jedan od projekata u okviru Programa razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma. Programom razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa: 361-01/07-01/01, ur.broj: 5030115-99-2 od 26. kolovoza 1999. godine, kao jedan od projekata izgradnje golf igrališta od važnosti za Republiku Hrvatsku određeno je i golf igralište s pripadajućim sadržajima na lokaciji “Marlera” u Općini Ližnjan, Istarska županija.

  Zahvat se odnosi na izgradnju:
  • ZONA A-golf igrališta s ukupno 27 rupa i vježbalištem,
  • ZONE B-izgradnju golf i servisne kuće,
  • ZONA C-izgradnju hotela,
  • ZONA D-apartmani
  • ZONA E-apartmani
  • ZONA F-vile
  te izgradnju sve potrebne prateće infrastrukture u zoni obuhvata.

  Projekt se proteže na površini od 126 hektara zemljišta i prema važećem Master planu predviđeni su:
  - luksuzni hotel kategorije pet zvjezdica sa 170 soba, prostrani spa & wellness objekti, konferencijski objekti, restorani, barovi i kasino,
  - 114 stambenih jedinica: 87 apartmana sa dvije ili tri spavaće sobe i 27 luksuznih vila,
  - golf tereni (27 rupa ) s pratećim sadržajima.
  Djelatnost

  Infrastruktura - turistička infrastruktura

  Turizam


  Predviđeni izvori financiranja
  Vrijednost projekta€100.000.000,00
  Iznos opisnoUkupna investicijska vrijednost projekta je oko 100 milijuna EUR-a (uključujući i vrijednost zemljišta).
  Ukupni troškovi razvoja izuzevši zemljište iznose oko 70 do 75 milijuna EUR-a.
  Stambena komponenta:
  • Ukupna bruto tlocrtna površina − 23.300 m2
  • Ukupna procijenjena prodajna vrijednost - 90 do 100 milijuna EUR-a
  Hotelska komponenta:
  • Ukupna bruto tlocrtna površina − 29.200 m2
  • Procijenjena stabilizirana EBITDA − oko 3,7 do 4 milijuna EUR-a
  Golf komponenta:
  • Golf teren s 27 rupa - 113 hektara
  • Klubska kuća - ukupna bruto tlocrtna površina − 1.800 m2
  • Procijenjena stabilizirana EBITDA − 1 do 1,25 milijuna EUR-a
  Financiranje osigurano (%)
  Financiranje opisnoInvestitor je do sada investirao u:
  • projektiranje - do faze ishođenja građevinskih dozvola (potvrda glavnog projekta)
  • komunalni doprinos,
  • stjecanje prava vlasništva i stjecanje drugih prava na zemljištima koja ulaze u obuhvat projekta,
  • ostale troškove do faze ishođenja građevinskih dozvola (potvrda glavnog projekta)

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  Traži se investitor
  Traži se strateški partner

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijePotpuna dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljMARLERA GOLF LD d.o.o., Zagreb
  KontaktMARLERA GOLF LD d.o.o., Zagreb
  Avenija Dubrovnik 16, Zagreb 10000,
  Tel: + 385 1 6659 400
  Fax: + 385 1 6659 409,
  E-mail: office@gtc-zagreb.hr

  Ostale informacije
  Datum početkaIshođene su sve dozvole potrebne za početak gradnje.
  Duljina projekta u mjesecima3-5 godine
  Vrsta projektaPrivatni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Vezane datoteke

  Image CONCEPT PLAN 1.jpg.jpg