17

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/split-dalmatia-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA SPLIT
Ante Trumbića 4, 21000 Split
tel. +385 (0)21 321 135
fax +385 (0)21 346 956
hgkst@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Iva Kuliš (ikulis@hgk.hr)Print Karta
Projekt Turističko područje Mala Luka
LokacijaGrad Omiš
Županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • OpisMala Luka smještena je 2km od naselja Omiš u smjeru Makarske, na prostoru između Jadranskog mora i državne ceste D8-Jadranske magistrale. Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja predviđena je gradnja brojnih građevina ugostiteljsko turističke namjene (hotel, turistički apartmani, prateće građevine) u prostornim cjelinama, a maksimalni ukupni kapacitet zone je 650 ležajeva. Prostorna cjelina hotela (T1) nalazi se u južnom dijelu područja namjenjenog za ugostiteljsko-turističku namjenu veličine 8895 m2, u sklopu koje se nalaze prostorne jedinice T1(1) i T2(2). Ishođenje lokacijske dozvole je moguće na temelju Urbanističkog plana prema sljedećim uvjetima:
  HOTEL S PRATEĆIM SADRŽAJEM
  Orijentacijski kapacitet je max. 250 kreveta (koji se moraju raspodijeliti između prostornih jedinica oznaka T1(1) i T1(2)). Visina građevina određena je katnošću P+5 K (centralni hotel-kaskadna izgradnja), odnosno najviše 20,0 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
  TURISTIČKI APARTMANI T2-1
  Namjena građevina:turistički apartmani s pratećim sadržajem. Orijentacijski kapacitet je max. 117 kreveta (koji se moraju raspodijeliti unutar prostorne cjeline oznake T2-1). Najveća visina građevina turističkog naselja iznosi P+2 K, odnosno najviše 10,5 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
  TURISTIČKI APARTMANI T2-2
  Namjena građevina: turistički apartmani s pratećim sadržajem. Orijentacijski kapacitet je max. 72 kreveta (koji se moraju raspodijeliti unutar prostorne cjeline oznake T2-2). Najveća visina građevina turističkog naselja iznosi P+2 K, odnosno najviše 10,5 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
  TURISTIČKI APARTMANI T2-3(1) i T2-3(2)
  Namjena građevina: turistički apartmani s pratećim sadržajem. Orijentacijski kapacitet je max. 211 kreveta. Najveća visina građevina turističkog naselja iznosi P+2 K, odnosno najviše 10,5 m mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
  Za navedeni projekt, na snazi je prostorno-planska dokumentacija koja otvara mogućnost ishođenja građevinske dozvole.
  Djelatnost

  Infrastruktura - turistička infrastruktura

  Turizam


  Predviđeni izvori financiranja
  Vrijednost projekta€5.000.000,00

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  Traži se investitor
  Traži se strateški partner

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijeDjelomična dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljGRAD OMIŠ
  Kontaktgradonacelnik@omis.hr

  Ostale informacije
  Vrsta projektaPrivatni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr