8

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/primorje-gorski-kotar-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA
Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
tel. +385 (0)51 209 111
fax +385 (0)51 216 033
hgkri@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Blanka Kalokira (bkalokira@hgk.hr)
Gabrijela Milin (gmilin@hgk.hr)

Katalog za investitore PGŽ možete preuzeti na:
http://invest.pgz.hr/Print Karta
Projekt Golf igralište Dubina
LokacijaLokacija Dubina u Općini Jelenje nalazi se na zapadnom rubu Grobničkog polja u blizini autoputa Rijeka - Zagreb.
Županija
 • Primorsko-goranska županija
 • OpisGolf igralište dio je Sportsko-rekreacijskog centra Grobnik koji uključuje Automotodrom, sportski aerodrom Grobnik te budući Županijski sportski centar Platak.

  Podaci o lokaciji i vlasništvu
  Zemljište je u većinskom vlasništvu RH, privatnom te Općine Jelenje.

  Projekt podrazumijeva izgradnju:
  Šljunčaru Dubina potrebno je sanirati radi zaštite pitke vode za grad Rijeku. Prethodnim saniranjem područja Dubine i potom prenamjenom većeg dijela tog područja u igralište za golf, postiglo i se kvalitativno novo stanje na cijelom tom području u smislu djelovanja na izvorišta pitke vode te trajno spriječile nekontrolirane i neodgovorne aktivnosti.
  Prema interesu izraditi će se detaljni urbanistički plan, a od ostale projektne dokumentacije izrađena je Studija utjecaja na okoliš, posebna geodetska podloga i idejno rješenje.
  Djelatnost

  Turizam


  Predviđeni izvori financiranja
  Vrijednost projekta€10.500.000,00

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  Traži se investitor

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijeDjelomična dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljOpćina Jelenje
  KontaktOpćina Jelenje
  Dražičkih boraca 64, 51218 Jelenje
  Tel: 051 208 080
  Fax: 051 208 090
  E-mail: pisarnica@jelenje.hr
  Web: www.jelenje.hr

  Ostale informacije
  Vrsta projektaJavni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Vezane datoteke

  Pdf Golf Dubina_Eng.pdf.pdf

  Pdf Golf igralište Dubina.pdf.pdf