8

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/primorje-gorski-kotar-county/

Više informacija o županiji:

ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA
Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
tel. +385 (0)51 209 111
fax +385 (0)51 216 033
hgkri@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Blanka Kalokira (bkalokira@hgk.hr)
Gabrijela Milin (gmilin@hgk.hr)

Katalog za investitore PGŽ možete preuzeti na:
http://invest.pgz.hr/Print Karta
Projekt Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija
LokacijaLogistički centar Miklavija smješten je u Općini Matulji, oko 17 km zapadno od grada Rijeke, neposredno uz auto-cestu Rijeka-Rupa (granični prijelaz na hrvatsko-slovenskoj granici), državnu cestu na istom pravcu te uz željezničku prugu Rijeka-Ljubljana.
Županija
 • Primorsko-goranska županija
 • OpisRazvoj logističkog centra planiran je na površini od 158,5 ha, s mogućnošću daljnjeg širenja, ovisno o potrebama. Zahvaljujući ovakvom položaju, prostornom potencijalu kao i izravnom priključku na europske prometne pravce, logistički centar pruža mogućnost razvoja raznovrsnih projekata poduzetničkih programa (logistički i distributivni centri, proizvodni pogoni, poslovanje, servisi, transport i dr.) širokom krugu ulagača, a posebno onih s područja južne Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, koji gravitiraju riječkoj luci i koriste se riječkim prometnim pravcem. Osim mogućnosti poslovanja, lokacija Miklavije atraktivna je radi blizine grada Rijeke, jakog gospodarskog, lučkog, upravnog, kulturnog i obrazovnog središta Sjevernog Jadrana.

  Projekt podrazumijeva izgradnju:
  - platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha,
  - intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha
  - kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila
  - javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha
  - zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.

  Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti max. brutto izgrađenost 540.680 m²
  Djelatnost

  Infrastruktura - ostalo


  Predviđeni izvori financiranja

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  Traži se strateški partner

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijeDjelomična dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljOpćina Matulji
  KontaktOpćina Matulji
  Kontakt osoba: Astra Gašparini, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima
  Tel: 051 274 114
  Fax: 051 401 469
  E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
  Web: www.matulji.hr

  Ostale informacije
  Vrsta projektaJavno-privatni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr