20

Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.

Informacije o županiji

Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/medimurje-county/

ŽUPANIJSKA KOMORA ČAKOVEC
Ivana Gorana Kovačića 2
40000 Čakovec
tel. +385 (0)40 311 160
fax +385 (0)40 311 161
hgkck@hgk.hr

Osoba za kontakt:
Silverije Petriš (spetris@hgk.hr)Print Karta
Projekt Hortus Croatiae - Vrt Hrvatske
LokacijaDraškovec, Grad Prelog
Županija
 • Međimurska županija
 • OpisProjekt uključuje izgradnju holističkog wellness i zdravstvenog naselja te proizvodnju zelene energije u nekoliko međusobno povezanih ili individualnih faza koje se mogu kombinirati prema interesu investitora. Osim izgradnje zatvorenog i otvorenog termalnog vodenog parka, spa objekata, specijaliziranih hotela itd., izgradit će se hibridna geotermalna elektrana nove generacije, koja će koristiti vlastite geotermalne izvore, s kombiniranom proizvodnjom električne (18,6 MWe bruto) i toplinske (75 MWth bruto) energije. Osim toga, projekt uključuje izgradnju specijaliziranog servisiranog naselja okruženog golf terenom kao i punionicu mineralne vode iz vlastitog izvora i stakleničku proizvodnju voća i povrća.
  Projekt je podijeljen u tri glavne faze i pripadajuće podfaze:
  FAZA 1:
  1a - Izgradnja hibridne geotermalne elektrane;
  1b - Zatvoreni i otvoreni termalni zdravstveni i vodeni park s hortikulturalnim vrtovima;
  1c - Tropski vrtovi i staklenička proizvodnja biljaka i uzgoj ribe.
  FAZA 2:
  2a - Spa & MICE boutique hotel s 80-100 soba, s poliklinikom;
  2b - 240 smještajnih jedinica u vilama i apartmanima golf teren s 9 rupa. Postoji i opcija izgradnje servisiranih apartmana s pružanjem usluga za stariju, ali aktivnu populaciju.
  FAZA 3:
  Punionica mineralne vode “Aqua Hortus”.

  Dva su društva uključena u razvoj projekta: Aqua Aera Terra (AAT) d.o.o. i AAT Geothermae Ltd. (AATG). AAT d.o.o. je vlasnik 500.000 m2 urbaniziranog zemljišta te projekata razvoja zdravstvenog turizma, spa, tropskog vrta, punionice vode kao i nekretninskog i golf-projekta, dok je AATG d.o.o. vlasnik 75.000 m2 urbaniziranog zemljišta, geotermalnih izvora i projekta hibridne geotermalne elektrane. Društva imaju različite vlasnike, ali međusobno usklađuju razvojne aktivnosti.
  Djelatnost

  Poljoprivreda

  Energetika - obnovljivi izvori energije

  Infrastruktura - turistička infrastruktura

  Zaštita okoliša

  Turizam


  Predviđeni izvori financiranja
  Vrijednost projekta€170.500.000,00
  Iznos opisno• Faza 1a (2015-2018.) = 27,5 milijuna EUR (povećanje kapaciteta elektrane u sljedećim fazama: dodatnih 52,5 milijuna EUR u 2018-2019.);
  • Faza 1b (2019-2020.) = 24,5 milijuna EUR;
  • Faza 1c (2020-2021.) = 14 milijuna EUR;
  • Faza 2a (2020-2021.) = 12 milijuna EUR;
  • Faza 2b (2022-2023.) = 37,5 milijuna EUR;
  • Faza 3 (2020-2022.) = 7,5 milijuna EUR.
  Financiranje sredstvima EU
  Financiranje opisnoProjekt elektrane AAT Geothermae je aplicirao na tenderu NER 300 za inovativna rješenja u području obnovljivih izvora energije Europske komisije, koja je odobrila bespovratna sredstva od 14,7 milijuna EUR. AAT Geothermae aplicira za dodatna sredstva za razvoj vlastite inovativne tehnologije u sklopu EU programa InnovFin EDP, dok će za razvoj Spa i zdravstveno – turističkog projekta „Hortus Croatiae”, društvo AAT d.o.o. aplicirati na ERDF i Interreg fondove. Dokumentacija za fondove za oba projekta je već pripremljena.
  Pripremljene su tehničke i financijske studije izvedivosti za prvu fazu projekta. Projekt elektrane AAT Geothermae (faza 1a) je u procesu izgradnje i ima osigurano financiranje jer su u projekt u 2017. godini ušli renomirani europski investitori. Projekt je krajem 2016. od strane Vlade RH uvršten na listu investicijskih projekata od strateškog značenja za RH. Za sve ostale faze pripremljeni su kompletni investicijski programi i poslovni planovi, a uvjeti za njihovo financiranje su preliminarno dogovoreni s lokalnim i međunarodnim komercijalnim i razvojnim bankama.

  Mogućnost sudjelovanja u projektu
  Traži se investitor
  OstaloNositelj projekta traži potencijalne financijske / strateške investitore i partnere po sljedećim modelima: prodaja određenog udjela u društvu AAT d.o.o. i/ili AATG d.o.o., dokapitalizacija ili drugi oblici ulaganja (preferred equity facility ili mezzanine financiranje). Također je moguća i neka druga kombinacija kapitala i financijskih transakcija ukoliko takvu zahtijeva novi investitor. Investitori mogu ulagati u pojedinačno ili u oba društva istovremeno.
  Projekt će se realizirati u fazama i kombinacijama izvora financiranja čije je uvjete nositelj projekta dijelomićno već dogovorio s regionalnim i međunarodnim komercijalnim i razvojnim bankama.

  Status pripreme projektne dokumentacije
  Stanje dokumentacijePotpuna dokumentacija
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Nositelj
  NositeljAqua Aera Terra (AAT) d.o.o.
  KontaktAqua Aera Terra (AAT) d.o.o.
  Adresa: Draškovec, HR-40325 Draškovec, Zelena 1
  Razvojni investitor (koordinator u ime više vlasnika): Hosting d.o.o.
  Tel: +386 2 787 7455 (recepcija)
  Fax: +386 2 787 6120
  Mob: +386 41 514 020
  E-mail: peter.vesenjak@hosting.si
  Kontakt osoba: Peter Vesenjak, direktor AAT d.o.o.

  Ostale informacije
  Datum početka2013/2014. godina
  Prve adaptacije i testni radovi na postojećem geotermalnom izvoru Draškovec-1 završeni su u siječnju/ veljači 2014., dok je u rujnu završena testna faza elektrane.
  Izgradnja novih geotermalnih bušotina je započela u veljači 2016.
  Priključak na mrežu se planira dovršiti do 2. tromjesečja 2018. godine, a do kraja 2. tromjesečja 2018. bi trebala započeti prva faza proizvodnje električne energije.
  Duljina projekta u mjesecimaProjekt se razvija i realizira po pojedinim fazama kako su prikazane u dinamici investiranja.

  Pojedine faze se planiraju izvoditi i paralelno, što će zavisiti od odluke su-investitora i načina konačnog zatvaranja financijske konstrukcije.
  Vrsta projektaPrivatni
  Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr

  Vezane datoteke

  Image Faza 1.3.jpg

  Image Faza 1.2.jpg

  Image Faza 1.jpg