Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 3 €483.800.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 3 €966.000.000,00
ICT 1 €1.000.000,00
Industrija 9 €517.151.657,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 3 €945.520.000,00
Infrastruktura - ostalo 4 €14.320.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 7 €1.112.353.770,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 11 €1.296.029.770,00
Ostalo 3 €936.300.000,00
Poljoprivreda 4 €716.451.657,00
Promet i infrastruktura 2 €57.000.000,00
Turizam 23 €1.993.420.000,00
Vodno gospodarstvo 1 €150.000.000,00
Zaštita okoliša 3 €528.800.000,00
Zdravstvo 6 €67.987.280,00

Poslovne lokacije