Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 4 €505.800.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 4 €1.029.000.000,00
ICT 1 €1.000.000,00
Industrija 11 €668.581.657,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 3 €945.520.000,00
Infrastruktura - ostalo 4 €14.320.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 5 €1.099.824.000,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 15 €1.330.700.000,00
Ostalo 5 €1.072.730.000,00
Poljoprivreda 5 €717.451.657,00
Promet i infrastruktura 2 €57.000.000,00
Turizam 27 €2.181.850.000,00
Vodno gospodarstvo 2 €160.000.000,00
Zaštita okoliša 3 €528.800.000,00
Zdravstvo 7 €194.417.280,00

Poslovne lokacije