Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 4 €505.800.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 4 €1.029.000.000,00
ICT 1 €1.000.000,00
Industrija 11 €1.003.581.657,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 5 €1.318.520.000,00
Infrastruktura - ostalo 5 €15.420.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 9 €1.496.824.000,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 18 €1.707.700.000,00
Ostalo 5 €1.072.730.000,00
Poljoprivreda 5 €717.451.657,00
Promet i infrastruktura 2 €57.000.000,00
Turizam 30 €2.565.350.000,00
Vodno gospodarstvo 2 €160.000.000,00
Zaštita okoliša 4 €878.800.000,00
Zdravstvo 7 €194.417.280,00

Poslovne lokacije