Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 6 €443.000.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 4 €1.081.000.000,00
ICT 2 €1.000.000,00
Industrija 10 €1.012.530.000,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 6 €1.344.020.000,00
Infrastruktura - ostalo 7 €1.011.820.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 7 €1.472.474.000,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 15 €1.536.450.000,00
Ostalo 5 €1.073.203.000,00
Poljoprivreda 3 €314.550.000,00
Promet i infrastruktura 4 €59.750.000,00
Turizam 24 €2.663.030.000,00
Vodno gospodarstvo 2 €160.000.000,00
Zaštita okoliša 3 €708.300.000,00
Zdravstvo 7 €190.354.847,00

Poslovne lokacije