Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 7 €613.500.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 4 €1.081.000.000,00
ICT 1 €1.000.000,00
Industrija 11 €1.015.181.657,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 5 €1.317.520.000,00
Infrastruktura - ostalo 7 €43.920.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 8 €1.495.474.000,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 19 €1.779.950.000,00
Ostalo 5 €1.073.203.000,00
Poljoprivreda 5 €687.451.657,00
Promet i infrastruktura 4 €58.750.000,00
Turizam 30 €2.988.530.000,00
Vodno gospodarstvo 2 €160.000.000,00
Zaštita okoliša 4 €878.800.000,00
Zdravstvo 6 €183.167.280,00

Poslovne lokacije