Kategorije i broj vezanih projekata

Klik na kategoriju napraviti će na stranici projekata filter po zadanoj kategoiji.


Kategorija Broj projekata EUR
Energetika - neobnovljivi izvori energije 0 -
Energetika - obnovljivi izvori energije 7 €613.500.000,00
Energetika - ostalo 0 -
Građevinarstvo 4 €1.081.000.000,00
ICT 2 €1.000.000,00
Industrija 11 €1.015.181.657,00
Infrastruktura - komunalna infrastruktura 6 €1.344.020.000,00
Infrastruktura - ostalo 7 €1.011.820.000,00
Infrastruktura - prometna infrastruktura 7 €1.472.474.000,00
Infrastruktura - turistička infrastruktura 17 €1.756.950.000,00
Ostalo 5 €1.073.203.000,00
Poljoprivreda 5 €487.701.657,00
Promet i infrastruktura 4 €59.750.000,00
Turizam 28 €2.965.530.000,00
Vodno gospodarstvo 2 €160.000.000,00
Zaštita okoliša 4 €878.800.000,00
Zdravstvo 7 €190.354.847,00

Poslovne lokacije